FIRMY

„Neumíš-li se usmívat, neotvírej obchod.“        Čínské přísloví

 

Smích se skupinou stejně naladěných účastníků vytváří příjemné prostředí a motivuje lidi se sklonem k týmové práci. To přispívá k optimálním výkonům, dobrým vztahům na pracovišti, ke kreativním přístupům, k novým řešením.

Propojení smíchocviků při hledání inovací, plánování, utváření vizí pomáhá odstraňovat bloky a umožňuje snadněji nacházet nová řešení. 

Kombinace „vážné“ práce a smíchocviků  zvyšuje pozornost například při poradách, konferencích, při prezentacích.

Využití smíchocviků při neoficiálních setkáních oživí akce pro zaměstnance, rodinné příslušníky, zájmové skupiny. 


Smíchocviky jsou vhodné všude tam, kde potřebujete uvolnit sebe, atmosféru nebo máte potřebu rozhlédnout se, získat nadhled.